SFS 2010:838 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

100838.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.