SFS 2010:841 Lag om ändring i lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar

100841.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.