SFS 2010:845 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

100845.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.