SFS 2010:846 Lag om ändring i lagen (2010:845) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

100846.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.