SFS 2010:848 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

100848.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.