SFS 2010:849 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

100849.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.