SFS 2010:855 Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

100855.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.