SFS 2010:856 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

100856.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.