SFS 2010:857 Lag om ändring i arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)

100857.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.