SFS 2010:858 Lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

100858.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.