SFS 2010:859 Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

100859.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.