SFS 2010:860 Lag om ändring i bibliotekslagen (1996:1596)

100860.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.