SFS 2010:861 Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

100861.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.