SFS 2010:863 Lag om ändring i lagen (1986:163) om rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare

100863.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.