SFS 2010:865 Lag om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

100865.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.