SFS 2010:868 Lag om ändring i sametingslagen (1992:1433)

100868.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.