SFS 2010:869 Lag om ändring i semesterlagen (1977:480)

100869.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.