SFS 2010:870 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

100870.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.