SFS 2010:880 Förordning om upphävande av förordningen (2008:31) om villkor vid vidareutnyttjande av information från statliga myndigheter

100880.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.