SFS 2010:883 Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

100883.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.