SFS 2010:884 Lag om ändring i väglagen (1971:948)

100884.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.