SFS 2010:886 Lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

100886.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.