SFS 2010:889 Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

100889.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.