SFS 2010:890 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)

100890.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.