SFS 2010:893 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

100893.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.