SFS 2010:894 Lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

100894.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:742px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1998:811) om inf�rande av <br/>milj�balken;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juli 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 28 � lagen (1998:811) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">inf�rande av milj�balken ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">M�l som g�ller lagligf�rklaring enligt 17 � denna lag ska utg�ra an-</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">s�kningsm�l enligt 21 kap. 1 � milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Reglerna i 16 kap. 13 � milj�balken om en ideell f�renings eller annan</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">juridisk persons r�tt att �verklaga g�ller �ven i de fall den �verklagbara<br/>domen eller beslutet avser en lagligf�rklaring.</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2010.</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Magnus Bl�cher<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2006:1013.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:894</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1998:811) om inf�rande av
milj�balken;

utf�rdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 28 � lagen (1998:811) om

inf�rande av milj�balken ska ha f�ljande lydelse.

28 �

2

M�l som g�ller lagligf�rklaring enligt 17 � denna lag ska utg�ra an-

s�kningsm�l enligt 21 kap. 1 � milj�balken.

Reglerna i 16 kap. 13 � milj�balken om en ideell f�renings eller annan

juridisk persons r�tt att �verklaga g�ller �ven i de fall den �verklagbara
domen eller beslutet avser en lagligf�rklaring.

Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2010.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Bl�cher
(Milj�departementet)

1 Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353.

2 Senaste lydelse 2006:1013.

SFS 2010:894

Utkom fr�n trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;