SFS 2010:896 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

100896.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.