SFS 2010:901 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)

100901.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.