SFS 2010:925 Lag om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.

100925.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.