SFS 2010:932 Lag om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

100932.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.