SFS 2010:933 Lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

100933.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.