SFS 2010:938 Lag om ändring i lagen (1998:813) om införande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

100938.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.