SFS 2010:939 Lag om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

100939.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.