SFS 2010:948 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

100948.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.