SFS 2010:959 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

100959.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.