SFS 2010:960 Förordning om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

100960.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1998:1252) om <br/>omr�desskydd enligt milj�balken m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juli 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 41 � f�rordningen (1998:1252) om omr�des-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">skydd enligt milj�balken m.m. ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>41 �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">En kommuns beslut enligt denna f�rordning f�r �verklagas hos l�ns-</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">styrelsen. L�nsstyrelsens beslut enligt 3, 4, 1013, 21 och 22 �� och Kust-<br/>bevakningens beslut enligt 14 � f�r �verklagas hos regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om �verklagande till mark- och milj�domstol och Mark-</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">och milj��verdomstolen finns i 19 kap. 1 � milj�balken samt 1 kap. 2 �<br/>f�rsta stycket och 5 kap. lagen (2010:921) om mark- och milj�domstolar.</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDERAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Magnus Bl�cher<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2005:1159.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:960</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1998:1252) om
omr�desskydd enligt milj�balken m.m.;

utf�rdad den 1 juli 2010.

Regeringen f�reskriver att 41 � f�rordningen (1998:1252) om omr�des-

skydd enligt milj�balken m.m. ska ha f�ljande lydelse.

41 �

1

En kommuns beslut enligt denna f�rordning f�r �verklagas hos l�ns-

styrelsen. L�nsstyrelsens beslut enligt 3, 4, 1013, 21 och 22 �� och Kust-
bevakningens beslut enligt 14 � f�r �verklagas hos regeringen.

Best�mmelser om �verklagande till mark- och milj�domstol och Mark-

och milj��verdomstolen finns i 19 kap. 1 � milj�balken samt 1 kap. 2 �
f�rsta stycket och 5 kap. lagen (2010:921) om mark- och milj�domstolar.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 maj 2011.

P� regeringens v�gnar

ANDERAS CARLGREN

Magnus Bl�cher
(Milj�departementet)

1 Senaste lydelse 2005:1159.

SFS 2010:960

Utkom fr�n trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;