SFS 2010:961 Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

100961.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.