SFS 2010:972 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

100972.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.