SFS 2010:979 Lag om ändring i lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.

100979.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.