SFS 2010:983 Lag om upphävande av lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål

100983.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.