SFS 2010:984 Förordning om mark- och miljödomstolarnas domsområden

100984.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om mark- och miljödomstolarnas domsområden;

utfärdad den 1 juli 2010.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Umeå, Östersunds, Nacka, Växjö och Vänersborgs tingsrätter är mark-

och miljödomstolar.

2 §

Domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt

omfattar Norrbottens län samt Bjurholms, Lycksele, Malå, Nordmalings,
Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storumans, Umeå, Vindelns,
Vännäs och Örnsköldsviks kommuner.

3 §

Domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt

omfattar Gävleborgs och Jämtlands län samt Dorotea, Härnösands,
Kramfors, Sollefteå, Sundsvalls, Timrå, Vilhelmina, Ånge och Åsele
kommuner.

4 §

Domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt

omfattar Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands
och Dalarnas län samt Hallsbergs, Kumla, Lekebergs, Lindesbergs,
Ljusnarsbergs, Nora och Örebro kommuner.

5 §

Domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt

omfattar Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge och
Skåne län.

6 §

Domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt

omfattar Hallands, Västra Götalands och Värmlands län samt Askersunds,
Degerfors, Hällefors, Karlskoga och Laxå kommuner.

1. Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011. Genom förordningen

upphävs kungörelsen (1971:549) om fastighetsdomstol och förordningen
(1998:1323) om miljödomstolarnas domkretsar.

2. Mål eller ärenden enligt miljöbalken som har inletts vid en tingsrätt före

ikraftträdandet ska, i de fall en tillämpning av de nya bestämmelserna hade
medfört att målet eller ärendet hade inletts vid en annan tingsrätt, vid ikraft-
trädandet överlämnas till den tingsrätten. För de mål som har handlagts i

SFS 2010:984

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:984

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

fastighetsdomstol finns särskilda bestämmelser i lagen (2010:983) om upp-
hävande av lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål.

3. Mål eller ärenden enligt miljöbalken ska inte överlämnas om det skulle

vara till nackdel för handläggningen eller om det av andra skäl inte skulle
vara lämpligt.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)