SFS 2010:986 Förordning om ändring i förordningen (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna

100986.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1983:382) om antalet
nämndemän i de allmänna domstolarna och de
allmänna förvaltningsdomstolarna;

utfärdad den 1 juli 2010.

Regeringen föreskriver att 2 §

förordningen (1983:382) om antalet

nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltnings-
domstolarna ska ha följande lydelse.

2 §

1

Stockholms, Göteborgs och Malmö tingsrätter fastställer själva hur

många nämndemän som ska finnas för tjänstgöring i tingsrätten. För övriga
tingsrätter fastställer hovrätten antalet nämndemän efter förslag av tings-
rätten.

Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2010:986

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010