SFS 2010:988 Förordning om ändring i förordningen (1992:128) om hovrätternas domkretsar

100988.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:128) om
hovrätternas domkretsar;

utfärdad den 1 juli 2010.

Regeringen föreskriver att förordningen (1992:128) om hovrätternas dom-

kretsar

1 ska ha följande lydelse.

1 §

Regeringen föreskriver att hovrätterna ska ha de domkretsar som anges

i nedanstående förteckning.

1 Senaste lydelse 1998:1324. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

Hovrätt

Län eller kommuner som ingår i
domkretsen

Svea hovrätt

Stockholms, Uppsala, Söderman-
lands, Gotlands, Västmanlands och
Dalarnas län

Göta hovrätt

Östergötlands, Jönköpings, Krono-
bergs, Kalmar och Örebro län samt
Essunga, Falköpings, Grästorps,
Gullspångs, Götene, Hjo, Karls-
borgs, Lidköpings, Mariestads,
Skara, Skövde, Tibro, Tidaholms,
Töreboda och Vara kommuner

Hovrätten över Skåne och Blekinge

Blekinge och Skåne län

Hovrätten för Västra Sverige

Hallands och Värmlands län samt
Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bolle-
bygds, Borås, Dals-Eds, Färge-
landa, Göteborgs, Herrljunga,
Härryda, Kungälvs, Lerums, Lilla
Edets, Lysekils, Marks, Melleruds,
Munkedals, Mölndals, Orusts, Par-
tille, Sotenäs, Stenungsunds,
Strömstads, Svenljunga, Tanums,
Tjörns, Tranemo, Trollhättans,

SFS 2010:988

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:988

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

2 §

I lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar finns särskilda

bestämmelser om överdomstol.

1. Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklaganden av sådana avgö-

randen som har meddelats av fastighetsdomstol.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

Uddevalla, Ulricehamns, Vårgårda,
Vänersborgs, Åmåls och Öckerö
kommuner

Hovrätten för Nedre Norrland

Gävleborgs, Västernorrlands och
Jämtlands län

Hovrätten för Övre Norrland

Västerbottens och Norrbottens län