SFS 2010:988 Förordning om ändring i förordningen (1992:128) om hovrätternas domkretsar

100988.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:128) om
hovrätternas domkretsar;

utfärdad den 1 juli 2010.

Regeringen föreskriver att förordningen (1992:128) om hovrätternas dom-

kretsar

1 ska ha följande lydelse.

1 §

Regeringen föreskriver att hovrätterna ska ha de domkretsar som anges

i nedanstående förteckning.

1 Senaste lydelse 1998:1324. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

Hovrätt

Län eller kommuner som ingår i
domkretsen

Svea hovrätt

Stockholms, Uppsala, Söderman-
lands, Gotlands, Västmanlands och
Dalarnas län

Göta hovrätt

�stergötlands, Jönköpings, Krono-
bergs, Kalmar och �rebro län samt
Essunga, Falköpings, Grästorps,
Gullspångs, Götene, Hjo, Karls-
borgs, Lidköpings, Mariestads,
Skara, Skövde, Tibro, Tidaholms,
Töreboda och Vara kommuner

Hovrätten över Skåne och Blekinge

Blekinge och Skåne län

Hovrätten för Västra Sverige

Hallands och Värmlands län samt
Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bolle-
bygds, Borås, Dals-Eds, Färge-
landa, Göteborgs, Herrljunga,
Härryda, Kungälvs, Lerums, Lilla
Edets, Lysekils, Marks, Melleruds,
Munkedals, Mölndals, Orusts, Par-
tille, Sotenäs, Stenungsunds,
Strömstads, Svenljunga, Tanums,
Tjörns, Tranemo, Trollhättans,

SFS 2010:988

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:988

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

2 §

I lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar finns särskilda

bestämmelser om överdomstol.

1. Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för överklaganden av sådana avgö-

randen som har meddelats av fastighetsdomstol.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

Uddevalla, Ulricehamns, Vårgårda,
Vänersborgs, �&måls och �ckerö
kommuner

Hovrätten för Nedre Norrland

Gävleborgs, Västernorrlands och
Jämtlands län

Hovrätten för �vre Norrland

Västerbottens och Norrbottens län