SFS 2010:991 Förordning om ändring i förordningen (1999:704) om förordnande av sakkunniga ledamöter i miljödomstol

100991.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:16px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1999:704) om <br/>f�rordnande av sakkunniga ledam�ter i <br/>milj�domstol;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juli 2010.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att rubriken till f�rordningen (1999:704) om f�r-</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ordnande av sakkunniga ledam�ter i milj�domstol samt 1 � ska ha f�ljande<br/>lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:519px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>F�rordning om f�rordnande av s�rskilda ledam�ter i mark- och <br/>milj�domstol</b></p> <p style="position:absolute;top:563px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:561px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">S�rskilda ledam�ter i mark- och milj�domstol f�rordnas av Domar-</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">n�mnden. N�mndens beslut om f�rordnande f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:688px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Helena Swenz�n<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2008:428.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:991</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1999:704) om
f�rordnande av sakkunniga ledam�ter i
milj�domstol;

utf�rdad den 1 juli 2010.

Regeringen f�reskriver att rubriken till f�rordningen (1999:704) om f�r-

ordnande av sakkunniga ledam�ter i milj�domstol samt 1 � ska ha f�ljande
lydelse.

F�rordning om f�rordnande av s�rskilda ledam�ter i mark- och
milj�domstol

1 �

1

S�rskilda ledam�ter i mark- och milj�domstol f�rordnas av Domar-

n�mnden. N�mndens beslut om f�rordnande f�r inte �verklagas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 maj 2011.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Helena Swenz�n
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:428.

SFS 2010:991

Utkom fr�n trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;