SFS 2010:994 Lag om ändring i lagen (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929

100994.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.