SFS 2011:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta;

110001.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande av
uppgift om Riksbankens referensränta;

beslutat den 30 december 2010.

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den

1 januari � 30 juni 2011 är 1,5 procent.

På Riksbankens vägnar

Ylva Hedén Westerdahl

Kristina Löfstrand

SFS 2011:1

Utkom från trycket
den 18 januari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011