SFS 2011:107 Förordning om ändring i förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål

110107.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:704) om
internationell rättslig hjälp i brottmål;

utfärdad den 10 februari 2011.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2000:704) om inter-

nationell rättslig hjälp i brottmål ska ha följande lydelse.

Bilaga

1

1 Senaste lydelse 2001:783.

Stat

Språk

Albanien

-

Australien

engelska

Belgien

-

Bulgarien

engelska eller franska

Cypern

engelska eller grekiska

Danmark

-

Estland

engelska

Finland

-

Frankrike

franska

Georgien

engelska eller ryska

Grekland

-

Island

-

Irland

iriska eller engelska

Israel

hebreiska, engelska eller franska

Italien

franska eller engelska

Japan

japanska eller i brådskande fall engel-
ska

Kanada

engelska eller franska

Kroatien

engelska eller serbokroatiska

Lettland

engelska

Liechtenstein

tyska

Litauen

litauiska, engelska eller franska

Luxemburg

franska, tyska eller engelska

Makedonien (FYROM)

-

Malta

engelska

SFS 2011:107

Utkom från trycket
den 22 februari 2011

background image

2

SFS 2011:107

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

Moldova

moldoviska, franska eller engelska

Nederländerna

-

Nederländska Antillerna och Aruba

engelska

Norge

-

Polen

polska

Portugal

portugisiska eller franska

Rumänien

franska eller engelska

Ryssland

ryska, engelska eller franska

Schweiz

franska, tyska eller italienska

Slovakien

-

Spanien

spanska

Storbritannien och Nordirland

engelska

Tjeckien

-

Turkiet

-

Tyskland

tyska, engelska eller franska

Ukraina

engelska eller franska

Ungern

ungerska

�sterrike

tyska, engelska eller franska