SFS 2011:119 Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:328) om avtal mellan Sverige och Andorra om utbyte av upplysningar i skatteärenden

110119.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2010:328) om avtal
mellan Sverige och Andorra om utbyte av
upplysningar i skatteärenden;

utfärdad den 17 februari 2011.

Regeringen föreskriver att lagen (2010:328) om avtal mellan Sverige och

Andorra om utbyte av upplysningar i skatteärenden ska träda i kraft
den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS 2011:119

Utkom från trycket
den 1 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011