SFS 2011:132 Förordning om ikraftträdande av lagen (2011:82) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

110132.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2011:82) om ändring i
lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall;

utfärdad den 24 februari 2011.

Regeringen föreskriver att lagen (2011:82) om ändring i lagen (1976:661)

om immunitet och privilegier i vissa fall ska träda i kraft den 15 mars 2011.

På regeringens vägnar

EWA BJ�RLING

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2011:132

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011