SFS 2011:137 Förordning om upphävande av förordningen (2001:935) om statligt stöd för att främja och bredda rekryteringen till universitet och högskolor

110137.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2001:935) om
statligt stöd för att främja och bredda rekryteringen
till universitet och högskolor;

utfärdad den 17 februari 2011.

Regeringen föreskriver att förordningen (2001:935) om statligt stöd för att

främja och bredda rekryteringen till universitet och högskolor ska upphöra
att gälla vid utgången av mars 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2011:137

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011